“Экспериментал биология” лабораториясида ўсимликлар биотехнологиясида олиб борилган тадқиқотларда Анор (Punica granatum L) навларини in vitro шароитида микроклонал кўпайтириш ва патогенсиз кўчатларини олишнинг биотехнологик тизими йўлга қўйилди.

Анорнинг маҳаллий шароитга мос ва экспортбоп “Қорақайин” навининг патогенсиз кўчатларини олиш тизимини йўлга қўйиш ва тижоратлаштиришга тайёрлаш ушбу тадқиқотимизнинг асосий мақсадидир. Лабораторияда яратилган ушбу технология юқори ва сифатли ҳосил олиш билан бирга иқтисодий тежамкорликка эришиш имконини беради. Истиқболда Сирдарё вилояти шароитида экспортбоп маҳсулотлар яратиш билан бирга анорчилик мактабини яратилиши назарда тутилади.