Лойиҳалар

ИТД-10-015 Маҳаллий хом ашёдан буғдойининг замбуруғли касалликларига қарши самарали таъсир этувчи препарат яратиш.

ИТД-9-26 “Шўрланган тупроқ шароитида донли экинларнинг ўсиши, ривожланишини авжлантирувчи ва патогенларига самарали таъсир этувчи препаратлар яратиш”

ИТД-7-19- Чўлланиш жараёнида Мирзачўл воҳаси шўрланган тупроқлари фитомелиорациясини тадқиқи

ИОТ-2014-5-3  Шўрланган тупроқ унумдорлиги ва чорва озуқа сифатини оширувчи боқланинг “Мирзачўл” нави бирламчи уруғчилигини жорий этиш,

ЕФ5-ОТ-0-1420- Кузги буғдойнинг шўрга чидамлилик хусусиятлларини ўрганиш ва шўрланган тупроқ шароитида иммун системасини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш

ИТД-9-27 “Батат, картошка ва топинамбурнинг абиотик омилларга чидамлилик хусусиятларини таҳлили ва шўрга чидамли линияларини in vitro усули ёрдамида яратиш”

ИОТ-2012-5-15/1  “Шўрланган тупроқ шароитида ширинмия етиштириш ва ундан стимулятор олишда хом-ашё сифатида фойдаланишни ўзлаштириш”

“Шўрланган тупроқлар унумдорлигини оширувчи  агробиотехнологиялар”

ИОТ -2012-8-3. “Шўрга чидамли ўсимликлар миллий генофондини шакллантириш ва ундан ишлаб чиқаришда  фойдаланишни  йўлга  қўйиш

С-А-2018-005.Шўрга чидамли ўсимликлар  генофондини  бойитиш, cақлаш,  репродукция олиш ва ундан ишлаб чиқаришда  фойдаланишни  йўлга  қўйиш Шўрга чидамли ўсимликлар  генофондини  бойитиш, cақлаш,  репродукция олиш ва ундан ишлаб чиқаришда  фойдаланишни  йўлга  қўйиш

С-А-2018-004 “Анор (Punica granatum L.)нинг биотехнологик коллекциясини яратиш ва патогенсиз кўчатларини олиш технологиясини йўлга қўйиш”

А-МЗ-2019-41. Ширинмия ўсимлиги илдизининг маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигини ҳамда илдизнинг сифатини ошириш.

Шўрга чидамли ўсимликлар генетик коллекциясининг рақамлаштирилган малумотлар базасини шакллантириш

Ширинмиянинг илдиз маҳсулдорлигини ошириш ва илдиз  тизимини қайта ишлаш технологиясини ўзлаштириш мавзудаги (тижоратлаштиришгача тайёрлаш) лойиҳаси