Экспериментал биология лабораториясида навбатдаги янгилик

Ўсимлик ва тупроқ таркибини штрихли TEST CUVETAлар ёрдамида тезкор анализ қилиш имкониятлари

Университетнинг “Экспериментал биология” лабораториясида Европа Иттифоқи фондининг Ўзбекистон қишлоқларини барқарор ривожлантириш лойиҳаси дастури асосида GIZ халқаро ташкилотининг қўллаб қувватлаши билан “Экспериментал биология лабораториясига олиб келинган лаборатория ускуналари ҳамда АИФ лойихаси доирасида амалга оширилаётган тадқиқотлар натижалари асосида ўсимлик органлари ва маҳсулотлари ҳамда тупроқ таркибини штрихли TEST CUVETAлар ёрдамида тезкор анализ қилиш усули йўлга қўйилди. Ушбу усулда тавсия этиладиган намуналар таркибидаги 20 тадан ортиқ макро- ва микро- элементларнинг сифат ва миқдорий кўрсаткичлари аниқланади. Макро- ва микро- элементларнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичлари асосида ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишини мақсадли бошқариш имкониятлари тавсия этилади. Анализ натижаларига кўра “SMART Fertilizer Management” дастури орқали ҳар бир ўсимлик тури ва навининг биологик хусусиятлари ҳамда ташқи таъсир этувчи омилларни эътиборга олган ҳолда “босқичли суғориш ва ўғитлаш ҳамда ҳимоя тизимини яратиш” бўйича кафолатли тавсиялар берилади. Таклиф этиладиган тавсиялар ўсимлик ниҳоллари тўқимаси, тупроқ таркибидаги элементлар ўртасидаги генетик алоқадорлик ҳамда коррелятив боғлиқликларни эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқилади.